HỒ THÍCH VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG TÂN VĂN HỌC

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: HTVVDTVH
Tác giả: Huỳnh Minh Đức
Nhà xuất bản: Trung Tâm Học Liệu
Số trang: 390
GIÁ BÁN: 1.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Hồ Thích và cuộc vận động tân văn học” của tác giả Huỳnh Minh Đức được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu Bộ Giáo Dục ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, dày 390 trang, lõi sách chắc chắn. 

Hồ Thích là người Trung Quốc du học tại Mỹ. Khi trở về nước, ông không bị mất gốc. Chẳng những thế, sự đóng góp của ông cho văn học nước ông thật lớn lao. Ông được bổ nhiệm làm giáo sư đại học Bắc Kinh. Nhưng ông không chỉ là một giáo sư với cái cấp bằng của đại học ngoại quốc mà thôi, trái lại ông đã vận dụng những điều học hỏi của mình để hoạt động cho tiền đồ văn học nước ông. Hồ Thích trước khi chịu ảnh hưởng của nền triết học thực nghiệm ở Mỹ, ông là một người chịu một nền giáo dục cũ. Nói cách khác, ông chịu ảnh hưởng của Tây phương, sau khi có một căn bản quốc học vững vàng. Vì thế, tác giả muốn tìm hiểu về vai trò của ông để suy nghĩ về những nhà tri thức của nước ta. 

Hồ Thích, theo như tác giả chia sẻ là một nhà cách mạng văn học, bởi ông ấy đã đóng hai vai trò. 

  1. Đả phá tất cả văn học, phong tục cổ lỗi thời. 
  2. Xây dựng một nếp sống mới, một nền tân văn học bằng Bạch Thoại. 

Có thể nói, Hồ Thích là người nằm trong sự chuyển mình của lịch sử văn học Trung Quốc hiện  đại và đồng thời đã tạo cho nền văn học này một khúc quanh mới. 

0972 873 962