TINH THẦN TRÀO PHÚNG TRONG THI CA XỨ HUẾ - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA SOẠN GIẢ

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TTTPTTCXH
Nhà xuất bản: Tác giả tự xuất bản
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 277
GIÁ BÁN: 1.200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Tinh thần trào phúng trong thi ca xứ Huế” của tác giả Hoàng Trọng Thược, sách được tác giả tự ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang được lưu trữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn bìa gốc, gáy sách hư một khúc, sách dày 277 trang, lõi sách rất đẹp. Đây là ấn bản có thủ bút và chữ ký của tác giả. 

Ở đất nước ta, trải qua rất nhiều biến chuyển thăng trầm của lịch sử, ta vẫn duy trì giống nòi, vẫn giữ được tiếng nói. Tinh thần trào phúng là một lợi khí sắc bén giúp cho con người Việt vui vẻ, tin tưởng và phấn đấu. Do đó, trào phúng đã trở thành một dân tộc tính của người Việt. 

Tiếng cười ở ngoài đời đã chuyển sang địa hạt nghệ thuật, kết tinh nên một kho tàng vô giá của dân tộc: văn chương trào phúng Việt Nam. 

Mỗi địa phương, mỗi thời kỳ lịch sử đều có một thứ văn học trào phúng riêng đại biểu cho ý thức tư tưởng của địa phương đó, của thời kỳ lịch sử đó, nói lên thái độ của mọi tầng lớp xã hội trước chính tình đương thời hay trước nhân tình thế thái. Văn học trào phúng Việt Nam sở dĩ phong phú là vì vậy. 

Riêng về nền văn học trào phúng của cố đô Huế, qua các thi ca tuyển chọn được ghi lại trong cuốn sách này của Hoàng Trọng Thược, ai cũng có thể nhận thức được rằng nền văn học đó có một cá tính rất độc đáo, nói lên tinh thần trào phúng cao độ của các thi sĩ miền sông Hương núi Ngự. Đặc biệt, nghệ thuật chơi chữ và nói lái của các thi sĩ ấy, có thể nói là đã đạt đến mức tinh vi. 

Cuốn sách này là một tài liệu quý, đã ghi lại cho hậu thế các bài thi ca trào phúng đặc sắc của cố đô Huế, mà một phần lớn chưa hề được ấn hành, với niềm mong mỏi để số thi ca đó khỏi bị mai một với thời gian.  

0972 873 962