Danh mục Hoàng Trọng Thược

TINH THẦN TRÀO PHÚNG TRONG THI CA XỨ HUẾ - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA SOẠN GIẢ

Ấn phẩm “Tinh thần trào phúng trong thi ca xứ Huế” của tác giả Hoàng Trọng Thược, sách được tác giả tự ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang được lưu trữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn bìa gốc, gáy sách hư một khúc, sách dày 277 trang, lõi sách rất đẹp. Đây là ấn bản có thủ bút và chữ ký của tác giả.  Ở đất nước ta, trải qua rất nhiều biến chuyển thăng trầm của lịch sử, ta vẫn duy trì giống nòi, vẫn giữ được tiếng nói. Tinh thần trào phúng là một...

HƯƠNG BÌNH THI PHẨM 

Ấn bản "Hương bình thi phẩm" do tác giả Hoàng Trọng Thược sưu tầm, sách được tác giả ấn hành lần thứ nhất năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sach Mùa Thu có tình trạng đóng bìa đẹp. Sách còn bìa gốc, ruột nguyên vẹn, chữ rõ. Sách dày 212 trang, lõi sách chắc chắn. Cũng như phần đông người Việt Nam, tôi là người yêu thơ. Từ lâu, tôi đã sưu tầm được ít nhiều thơ quốc âm  (thơ nôm) của một số thi nhân đất Thần kinh, từ triều đại Minh Mạng đến nay, mà phần lớn chưa hề xuất bản...
0972 873 962