HOÀNG VIỆT VĂN TUYỂN

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: HVVTCV
Số trang: Trọn bộ 3 cuốn

Giới thiệu sách

Bộ sách “Hoàng Việt văn tuyển” của tác giả Tồn Am Bùi Huy Bích do dịch giả Nguyễn Đình Diệm phiên dịch, được Phủ Quốc Vụ Đặc Khanh Đặc Trách Văn Hoá ấn hành năm 1972, Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Tập 1 được xuất bản năm 1971. Tập 2 và 3 xuất bản năm 1972. Sách có nguyên văn chữ hán phục vụ cho việc nghiên cứu văn bản gốc.

“Hoàng Việt Văn Tuyển” là áng văn của các vị tiền nho đời Lý, đời Trần, và đời Lê soạn thảo. Gồm có 8 quyển.

Tập I phiên dịch và in offset quyển I gồm mục lục và 15 bài Cổ phú. Phần Mục  lục của nguyên tác đánh số từ trang V đến VIII. Phần Cổ phú của nguyên tác đánh số từ trang IX đến L. Trong bản quốc ngữ, tác giả có ghi trong các móc đứng [ ] số hiệu các tờ của nguyên tác để tiện đối chiếu phần phiên âm và phiên dịch với nguyên tác. 

Tập II gồm quyển 2,3 và 4, gồm 15 bài văn bia Văn Ký. Trong đó có 3 bài của 2 tác giả đời Trần (2 bài của Trương Hán Siêu, 1 bài của Nguyễn Phi Khanh) còn 12 bài của Tác giả đời Lê và đời Nguyễn. 

Tập III gồm quyển 5,6,7 và 8. 

0972 873 962