Hồng

TỬ VI DƯỚI MẮT KHOA HỌC

Ấn phẩm "Tử Vi Dưới Mắt Khoa Học" do tác giả Vu Thiên Nguyễn Đắc Lộc biên soạn được nhà xuất bản Hồng ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có chất lượng rất đẹp. Bìa, gáy, ruột còn nguyên vẹn, số trang đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Thiếu quyển sách này là 1 thiếu sót trầm trọng cho kiến thức hạn hẹp về tử vi của ta hiện tại chỉ thuần về huyền bí, vì chưa có ai giải thích tại sao con người lại chịu ảnh hưởng mật thiết của các dữ kiện được gọi là “Sao”...
0972 873 962