Hồng Đức

SARTRE VÀ HEIDEGGER TRÊN THẢM XANH

Ấn phẩm "Sartre và Heidegger trên thảm xanh" là một khảo luận triết học của tác giả Tam Ích, được nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột sách dày 304 trang, sách đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. ...Hồi trước Cách mạng tháng Tám, tôi được may mắn học Trường Trung học Cần Thơ, bấy giờ Cần Thơ có hai trường trung học tư thục là Nam Hưng và Bassac...Bên trường Nam Hưng, giáo sư nổi danh nhất là Lê Nguyên Tiệp (tức Tam Ích) thích...
0972 873 962