Hồng Đức

SARTRE VÀ HEIDEGGER TRÊN THẢM XANH

Ấn phẩm "Sartre và Heidegger trên thảm xanh" là một khảo luận triết học của tác giả Tam Ích, được nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột sách dày 304 trang, sách đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. ...Hồi trước Cách mạng tháng Tám , tôi được may mắn học Trường Trung học Cần Thơ , bấy...
0972 873 962