HỒNG ĐỨC BẢN ĐỒ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: HDBDBQGGD
Tác giả: Lê Thánh Tông
Nhà xuất bản: Bộ Giáo Dục
Năm xuất bản: 1962
Số trang: 306

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Hồng Đức bản đồ" do nhà xuất bản Bộ Giáo Dục ấn hành năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa, sách còn bìa gốc, ruột sách dày 306 trang, trong sách in rất nhiều hoạ đồ chất lượng hình rõ ràng, chữ đọc rõ. Lõi sách chắc chắn.

Bản đồ Hồng Đức, tức Hồng Đức bản đồ sách (chữ Hán: 洪德版圖冊), đôi khi được gọi là Hồng Đức địa dư là một bộ bản đồ địa lý của Đại Việt được ban hành vào đời vua Lê Thánh Tông, năm Hồng Đức thứ 21 (tức năm 1490). Đây được coi là bộ bản đồ địa lý đầu tiên do nhà nước phong kiến của Việt Nam thực hiện. Bản đồ Hồng Đức được thực hiện vào năm Quang Thuận thứ 8 (1467) khi vua Lê Thánh Tông ra lệnh các thừa tuyên vẽ bản đồ từng thừa tuyên gửi về Bộ Hộ. Bản đồ được hoàn tất và ban hành vào năm Hồng Đức thứ 21 (1490). Tuy nhiên, bộ gốc của bản đồ đã bị thất truyền. Bộ bản đồ đã thể hiện phạm vi cương giới và hệ thống hành chính của nước Đại Việt vào nửa cuối thế kỷ 15.

0972 873 962