Bộ Giáo Dục

HỒNG ĐỨC BẢN ĐỒ

Ấn phẩm "Hồng Đức bản đồ" do nhà xuất bản Bộ Giáo Dục ấn hành năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa, sách còn bìa gốc, ruột sách dày 306 trang, trong sách in rất nhiều hoạ đồ chất lượng hình rõ ràng, chữ đọc rõ. Lõi sách chắc chắn. Bản đồ Hồng Đức, tức Hồng Đức bản đồ sách (chữ Hán: 洪德版圖冊), đôi khi được gọi là Hồng Đức địa dư là một bộ bản đồ địa lý của Đại Việt được ban hành vào đời vua Lê Thánh Tông, năm Hồng Đức thứ 21 (tức...
0972 873 962