HUỲNH MINH ĐỨC

HUỲNH MINH ĐỨC

HUỲNH MINH ĐỨC

GS. Huỳnh Minh Đức là cựu sinh viên Đại học Văn khoa, Giảng viên Đại học Văn Khoa, ĐH Tổng hợp TP. HCM.

 

 • Các tác phẩm:
 • Trung Quốc triết học sử (dịch của Hồ Thích, Khai Trí, 1970)
 • Hồ Thích và cuộc vận động tân văn học (Trung tâm học liệu SG, 1972)
 • Văn học sử Trung Quốc (dịch của Dịch Quân Tả, NXB Trẻ, 1992)
 • Từ Ngọ Môn đến Thái Hoà điện (NXB Trẻ, 1994)
 • Cẩm nang châm cứu thực hành: Y học nhập môn (Thái Ất Thần Châm Cứu, dịch)
 • Dịch lý y lý (dịch)
 • Hán văn dành cho y học Đông Phương (dịch)
 • Hoàng Đế Nội Kinh Linh Khu (dịch)
 • Linh Quy Bát Pháp (1986)
 • Nội Kinh Nan Kinh (dịch)
 • Thương Hàn Luận (1986)
 • Châm Cứu Thực Hành - Tý Ngọ Lưu Chú (1989)

 

HỒ THÍCH VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG TÂN VĂN HỌC

Ấn phẩm “Hồ Thích và cuộc vận động tân văn học” của tác giả Huỳnh Minh Đức được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu Bộ Giáo Dục ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, dày 390 trang, lõi sách chắc chắn.  Hồ Thích là người Trung Quốc du học tại Mỹ. Khi trở về nước, ông không bị mất gốc. Chẳng những thế, sự đóng góp của ông cho văn học nước ông thật lớn lao. Ông được bổ nhiệm làm giáo sư đại học Bắc Kinh....

HỒ THÍCH VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG TÂN VĂN HỌC

Ấn phẩm “Hồ Thích và cuộc vận động tân văn học” của tác giả Huỳnh Minh Đức được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu Bộ Giáo Dục ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, dày 390 trang, lõi sách chắc chắn.  Hồ Thích là người Trung Quốc du học tại Mỹ. Khi trở về nước, ông không bị mất gốc. Chẳng những thế, sự đóng góp của ông cho văn học nước ông thật lớn lao. Ông được bổ nhiệm làm giáo sư đại học Bắc Kinh....
0972 873 962