HUỲNH THÚC KHÁNG - CON NGƯỜI VÀ THƠ VĂN

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: HTKNQT
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 390
GIÁ BÁN: 1.500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Huỳnh Thúc Kháng" do tác giả Nguyễn Quang Thắng biên soạn, sách được nhà nhà xuất bản Phủ quốc vụ Khánh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 390 trang.

​Huỳnh Thúc Kháng là nhà chính trị- nhà chí sĩ, là nhà thơ, nhà học giả, nhà văn hóa chuẩn mực, nhà báo chân chính. Lịch sử còn ghi tên ông với tư cách là một nhà viết sử, không chỉ là “sử gia của phong trào Duy Tân” như một số nhà nghiên cứu từng nói mà là sử gia của tiến trình lịch sử Việt Nam cận đại. Tất cả những yếu tố trên đây kết hợp chặt chẽ với nhau ở Huỳnh Thúc Kháng. Cuốn sách Huỳnh Thúc Kháng Tác Phẩm giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, phản ánh được con người, cuộc đời và tư tưởng của Huỳnh Thúc Kháng. Cuốn sách này là tập sách có giá trị lớn trong kho tàng văn hiến thi ca trong tù của văn học Việt Nam.

Với sứ mạng gìn giữ và phát huy những tác phẩm xưa cũ có nguy cơ bị mai một theo thời gian. Cùng với tâm huyết và sự nổ lực không ngừng nghỉ để mang những tác phẩm thật sự chất lượng về nội dung và lưu truyền những giá trị tốt đẹp của sách xưa đến với bạn đọc. Chúng tôi tin chắc rằng tác phẩm này là một sự trải nghiệm tuyệt vời, và là tác phẩm có giá trị trong tủ sách của bạn. 

0972 873 962