Danh mục Nguyễn Q. Thắng

HUỲNH THÚC KHÁNG - CON NGƯỜI VÀ THƠ VĂN

Ấn phẩm "Huỳnh Thúc Kháng" do tác giả Nguyễn Quang Thắng biên soạn, sách được nhà nhà xuất bản Phủ quốc vụ Khánh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 390 trang. ​Huỳnh Thúc Kháng là nhà chính trị- nhà chí sĩ, là nhà thơ, nhà học giả, nhà văn hóa chuẩn mực, nhà báo chân chính. Lịch sử còn ghi tên ông với tư cách là một nhà viết sử, không chỉ là “sử gia của phong trào Duy Tân”...

SÀO NAM PHAN BỘI CHÂU

Ấn phẩm "Sào Nam Phan Bội Châu" do tác giả Nguyễn Q. Thắng biên soạn, sách được nhà xuất bản Bộ Văn Hóa Giáo Dục Và Thanh Niên ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 395 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Phan Bội Châu vốn tên là Phan Văn San Vì chữ San trùng với tên húy của vua Duy Tân (Vĩnh San) nên phải đổi thành Phan Bội Châu. Hai chữ "Bội Châu" trong tên của ông lấy từ câu: "Thành trung nga mi nữ châu bội hà san san". Ông...
0972 873 962