KHẢO VỀ ĐỒ SỨ MEN LAM HUẾ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: KVDSCML
Tác giả: Vương Hồng Sển
Nhà xuất bản: Thành Phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1993
Số trang: 300

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Khảo về đồ sứ cổ men lam Huế” của cụ Vương Hồng Sển do Nhà xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1993. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách đủ trang, lõi sách đẹp, sách dày 300 trang, lõi sách chắc chắn.

“… Hiện nay bộ Hiếu cổ đặc san ra đời đếm được sáu tập in xong:

  1. Phong lưu cũ mới: 3.200 cuốn in xong ngày 27-8-1970

  2. Thú xem truyện Tàu: 3.200 cuốn rồi ngày 28-12-1970

  3. Thú chơi cổ ngoạn: 3.200 cuốn, rồi ngày 25-5-1971

  4. Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa: 3.700 cuốn, rồi ngày 8-3-1972

  5. Cảnh Đức Trấn Đào Lục: 3.700 cuốn in xong 5-1962

  6. Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn

Cuốn H.C.Đ.S. Số 7 nầy, lúc đầu, lựa nhan là “Khảo về đồ sứ men lam Huế”. Qua tập kế, tưởng là tập chót, sẽ là “Hơn nửa đời hư”. Nhưng đến đây lại đổi ý.

Thú thật, viết được sáu tập trên, tôi không thấy mệt; nhưng biết sao nói ra được nỗi ê chề và nỗi lo buồn dồn dập? Nay sẵn soạn bài tựa tập nầy, xin thanh minh việc sửa đổi đôi chút về chương trình:

Trong tập số 7 nầy, sẽ có 47 ảnh đồ cổ chia ra làm 34 đồ bản và 270 trang đánh máy hàng đôi. Bao nhiêu ấy cũng đã dày, và tốn kém rất nhiều, nhưng chỉ nói được về đồ sứ cổ đời chúa Trịnh và đồ sứ đời Tây Sơn. Muốn cho đầy đủ, tôi gọi đó là quyển thượng của bộ Khảo về đồ sứ men lam Huế…”.

- Trích Tựa | 25-4-83

0972 873 962