Danh mục Vương Hồng Sển

SÀI GÒN NĂM XƯA - ẤN BẢN LẦN HAI

Ấn phẩm “Sài Gòn năm xưa” của tác giả Vương Hồng Sển được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ hai năm 1969. Ấn Bản sách đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng khá đẹp, sách nguyên bìa gáy, phần lõi sách đẹp, đặc biệt, ở phụ lục sách có in một số hình ảnh địa điểm của thành phố mà một số nơi hiện giờ đã không còn nữa, kèm thêm một số bản đồ, lược đồ,...

SÀI GÒN NĂM XƯA - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Ấn phẩm “Sài Gòn năm xưa” của tác giả Vương Hồng Sển được nhà xuất bản Tự Do ấn hành lần đầu năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy. Bìa còn nguyên vẹn, gáy sách bị cong nhưng không bị gãy và vẫn còn nguyên vẹn. Phần lõi sách đẹp và chắc chắn. Sách dày 224 trang, ruột sách đẹp và đầy đủ trang. Đặc biệt, ở phụ lục sách có in một số hình ảnh địa điểm của thành phố mà một số nơi hiện giờ đã không...

THÚ CHƠI SÁCH

Ấn phẩm "Thú chơi sách " của tác giả Vương Hồng Sển , sách do nhà xuất bản Tự Do ấn hành lần thứ nhất năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng sách còn đọc tốt, sách được chủ sở hữu trước đóng bìa, đem bìa gốc ra dán ở bìa cứng bên ngoài. Đây là ấn bản in trên giấy trắng mịn với số lượng giới hạn. Sách dày 170 trang. Một trong những cây...

THÚ CHƠI CỔ NGOẠN

Ấn phẩm "Thú chơi cổ ngoạn" do tác giả học giả Vương Hồng Sển biên soạn, sách do tác giả tự ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 340 trang. Ruột sách đẹp, bìa sách có in hình con phượng phía trước, lõi sách chắc chắn. Thú chơi cổ ngoạn là cuốn số 3 trong bộ "Hiếu cổ đặc san" được học giả Vương Hồng Sển...

CẢNH ĐỨC TRẤN ĐÀO LỤC 

Ấn phẩm "Cảnh Đức Trấn Đào Lục" do tác giả học giả Vương Hồng Sển biên soạn, sách do tác giả tự ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 370 trang. Ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn.Trong sách có nhiều tranh vẽ về cảnh làm gốm rất thú vị. Cảnh đức trấn đào lục là cuốn số 5 trong bộ "Hiếu cổ đặc san". Cuốn sách nghiên cứu văn...

CUỐN SỔ TAY CỦA NGƯỜI CHƠI CỔ NGOẠN

Ấn phẩm "Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn" do tác giả học giả Vương Hồng Sển biên soạn, sách do tác giả tự ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 400 trang. Ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Bìa sách có in hình con phượng ở phía trước. Khi mới bắt tay vào gây dựng bộ Hiếu cổ đặc san, Vương lão dự định viết thành 5 cuốn....

HIẾU CỔ ĐẶC SAN

Bộ sách "Hiếu cổ đặc san" do học giả Vương Hồng Sển biên soạn, Sách được tác giả tự ấn hành từ năm 1970 đến năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đầy đủ bộ 6 cuốn, Bộ sách là bản in lần thứ nhất trên bìa sách có in hình con phượng, sách đầy đủ bìa gáy, đủ trang, lõi sách chắc chắn. Bộ 6 cuốn "Hiếu đổ đặc san" gồm: ...

HIẾU CỔ ĐẶC SAN - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Bộ sách "Hiếu cổ đặc san" do học giả Vương Hồng Sển biên soạn, Sách được tác giả tự ấn hành từ năm 1970 đến năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đầy đủ bộ 6 cuốn, Bộ sách là bản in lần thứ nhất, sách đầy đủ bìa gáy, đủ trang, lõi sách chắc chắn. Toàn bộ 6 cuốn là ấn bản đặc biệt, giấy trắng hoặc là ấn bản có thủ bút và chữ ký của tác giả. chi tiết như sau: ...

KHẢO VỀ ĐỒ SỨ CỔ TRUNG HOA 

Ấn phẩm "Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa" do tác giả Vương Hồng Sển biên soạn, sách do tác giả tự ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt. Sách được bao bìa cẩn thận. Gáy, ruột nguyên vẹn. Sách có 50 ảnh và 9 hình vẽ do Hoàng Xuân Lợi trình bày. Sách là cuốn thứ 4 trong bộ hiếu cổ đặc san 6 cuốn do tác giả ấn hành. Trước đây trên mấy ngàn năm, bên Trung...

THÚ XEM TRUYỆN TÀU 

Ấn phẩm "Thú xem truyện tàu" do tác giả Vương Hồng Sển biên soạn, tác giả tự ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn phẩm đang được lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Bìa và gáy nguyên vẹn. Ruột sách đẹp, đầy đủ trang, bìa sách có hình con phượng. Sách gồm 327 trang. Tác phẩm này nằm trong bộ Hiếu cổ đặc san số 2 in lần đầu tiên năm 1970. Hiếu Cổ Đặc San mở đầu bằng tập 1, luận về " Phong...
0972 873 962