KHÚC HÁT DÂNG ĐỜI

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: KHDDTGPRE75
Tác giả: Rabindranath Tagore
Dịch giả: Phạm Bích Thủy
Nhà xuất bản: Nguồn Sáng
Năm xuất bản: 1969
Số trang: 166
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Khúc hát dâng đời" của tác giả Rabindranath Tagore, sách do dịch giả Phạm Bích Thủy chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuát bản Nguồn Sáng ấn hành  năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, Sách dày 166 trang, lõi sách chăc chắn.

Tôi suốt đời tìm kiếm người bằng những bài ca tôi. Chính chúng đã dẫn tôi từ nhà này sang nhà khác, tôi cảm nhận quanh tôi bằng chúng khi dọ dẫm và sờ soạng thế giới tôi.Chính những bài ca tôi đã dạy tôi mọi bài học tôi từng học; chỉ cho tôi những con đường bí mật; mang tới trước mắt tôi bao vì sao trên chân trời tâm tưởng. Suốt ngày chúng hướng tôi tới những huyền nhiệm của xứ sở lạc thú và khổ đau, và sau hết, chúng đã mang tôi tới cửa cung điện nào trong buổi chiều cuối cuộc hành trình?

0972 873 962