Danh mục Rabindranath Tagore

LỜI DÂNG

Ấn phẩm "Lời dâng" của tác giả Rabindranath Tagore, được dịch giả Đỗ Khánh Hoan chuyển ngữ Việt văn, sách được nhà xuất bản Sáng Tạo ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách còn ruy băng, ruột in giấy dày, lõi sách chắc chắn. Văn xuôi của Tagore đề cập đến các vấn đề xã hội, chính trị, giáo dục và nhãn quan của ông về tình huynh đệ phổ quát của con người. Thi ca của ông,...

KHÚC HÁT DÂNG ĐỜI

Ấn phẩm "Khúc hát dâng đời" của tác giả Rabindranath Tagore, sách do dịch giả Phạm Bích Thủy chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuát bản Nguồn Sáng ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, Sách dày 166 trang, lõi sách chăc chắn . Tôi suốt đời tìm kiếm người bằng những bài ca tôi. Chính chúng đã dẫn tôi từ nhà này sang nhà khác, tôi cảm nhận quanh...

TÂM TÌNH HIẾN DÂNG

Ấn phẩm “Tâm tình hiến dâng” có nguyên tác "The Gardener", của tác giả Rabindranath Tagore, sách do dịch giả Đỗ Khánh Hoan chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, lõi sách không bị cong, rách, không bị phai màu mực in, sách dày 117 trang, số trang đầy đủ. R.Tagore là một nhà...

THỰC HIỆN TOÀN MÃN

Ấn phẩm "Thực hiện toàn mãn" của tác giả Rabindranath Tagore, sách do dịch giả Nguyễn Ngọc Thơ phiên dịch, được nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần đầu tiên năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, sách dày 285 trang, lõi sách chắc chắn. Tagore đã bắt đầu sự nghiệp khi mới 8 tuổi. Năm mười sáu tuổi, ông đã phát hành những bài thơ đáng kể đầu tiên...

THỰC NGHIỆM TÂM LINH

Ấn phẩm "Thực nghiệm tâm linh" của tác giả Rabindranath Tagore , sách do dịch giả Như Hạnh chuyển ngữ Việt văn, được nhà xuất bản Kinh Thi ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 228 trang, có áo bên ngoài. Đông Tây đề huề là một trong những đề tài chính yếu của các văn phẩm của ông. Tagore lên án...
0972 873 962