LẠC THƯ MINH TRIẾT 

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: LTMTKD
Tác giả: Kim Định 
Nhà xuất bản: Nguồn Sáng
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 155
GIÁ BÁN: 1.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Lạc thư minh triết" của tác giả Kim Định, sách do nhà xuất bản Nguồn Sáng ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột trong còn nguyên vẹn. Sách dày 155 trang, lõi sách chắc chắn. 

Tập này tiếp nối quyển Nhân bản nhằm trình bày mấy nét căn cơ thiết cận đến cứu cánh con người. Đối với những sinh viên đã đọc các sách khác trong bộ an vi thì không có chi khó cả. Còn với những người mới đọc quyển này lần đầu thì có thể bỏ qua hai bài đầu vì có phần khó. 

Bài 1 đặt vị trí quyển sách và bổ túc cho quyển Việt Lý Tổ Nguyên nên không đến nỗi khó mấy. Bài 2 bổ túc cho quyển Chữ Thời trong những chương bàn về cơ cấu thời gian với sự vật. về tam tài và 4 nguyên lý cũ, nhất là nền triết lý bằng động từ. Đấy là những vấn đề rất tế vi, tế vi đến nỗi hai ngàn năm mà bao thế hệ triết gia không nhận ra. Nhưng câu hỏi '' Sai một li đi một dặm" lại đúng hơn trong triết học. Triết học chính tông không cần nói nhiều, viết nhiều. Nhưng cái quan yếu hơn hết là nhận ra một vài cái tế vi đó như trong chữ Etre và Avoir, như trong triết bằng động từ...Vì chính mấy cái tế vi đó cầm giềng mối cuộc tiếng hóa nhân loại. Đấy là những nét tế vi mà có nhận ra được mới trông cứu chữa được nền văn hóa nước nhà. Vì văn hóa ở đây không còn là văn chương văn nghệ nữa mà chính là vận hệ của nước, của nhà của cả thân tâm người học.

( Trích lời tựa )

0972 873 962