Danh mục Kim Định

CĂN BẢN TRIẾT LÝ TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM

Ấn phẩm "Căn bản triết lý trong văn hóa Việt Nam" của tác giả Kim Định, do Thanh Bình xuất bản năm 1967. Ấn phẩm đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên vẹn bìa gáy, dày 207 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn. Hiện nay có ba xu yếu trong thế giới là Cá nhân hóa (individuation), Đoàn lũ hóa (masification), và Nhân cách hóa (Personification). Trong ba xu hướng đó ta thấy Tây Âu chú trọng mạnh đến cá nhân hóa: đề cao nhân phẩm nhân cách và tự do con người. Trắc nghiệm cũng như sự hướng nghiệp...

HIẾN CHƯƠNG GIÁO DỤC

Ấn phẩm "Hiến chương giáo dục" của tác giả Kim Định, sách do nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ 2 năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn nguyên bìa trước, bìa sau và gáy. Bên trong sách có bị lũng một lỗ nhưng không ảnh hưởng đến nội dung của sách, sách dày 160 trang, chữ in rõ, mực in không bị nhoè. Nền giáo dục trên toàn cầu hiện đại có hai khuyết điểm và cả hai ở mức độ trầm trầm có thể gây xáo trộn trong đời sống. Một...

VŨ TRỤ TÂM LINH

Ấn phẩm "Vũ Trụ Nhân Linh" của tác giả Kim Định, sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên gáy, được bao bìa cẩn thận, ruột nguyên vẹn, chữ rõ. Sách dày 220 trang, lõi sách chắc chắn.  Tập này chính là phụ bản của chữ Thời, nhưng vì nó gồm nhiều tài liệu và suy tư mới cần thiết để kiện toàn chữ Thời, thiếu nó nhiều người không hiểu ra được khi chỉ có "lấy cua" mà không chịu "nghe cua". Mà không hiểu...

CHỮ THỜI

Ấn phẩm "Chữ thời" của tác giả Kim Định, sách do nhà xuất bản Sáng ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, được bảo quản cẩn thận, ruột đầy đủ trang, chữ đẹp và dày 390 trang, lõi sách chắc chắn.  Thời gian! Hai tiếng đầy bí hiểm. Bí hiểm vì quá thân cận với con người. Đúng hơn, đó chính là nguyên tố cấu tạo nên con người và con ngƣời chỉ tiến hóa là khi nương theo cách thời gian. Thế nhưng không may con người lại quên mất Chữ Thời,...

CƠ CẤU VIỆT NHO

Ấn phẩm "Cơ cấu việt nho" của tác giả Kim Định, do nhà xuất bản Nguồn Sáng ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy. Sách được bao bìa ẩn thận, ruột nguyên trang, chữ rõ, dày 156 trang, lõi sách chắc chắn.  Giáo sư Kim Định tên thật là Lương Kim Định. Ông sinh ngày 15-6-1915 tại làng Trung Thành, Nam Định. Năm 1947, ông đi du học ở Pháp nghiên cứu về văn minh Pháp, xã hội học, triết học và Nho giáo tại Institut des Hautes Etudes Chinoises, Paris. Từ năm 1961 - 1975, ông...

CỬA KHỔNG 

Ấn phẩm "Cửa khổng" của tác giả Kim Định, sách do nhà xuất bản Ra Khơi ấn hành năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột rất đẹp, sách được bao bìa cẩn thận, chữ rõ, lõi sách chắc chắn.  Cuốn sách đã đưa ra những kiến giải mới mẻ và tiến bộ về triết lí Nho giáo mà trước nay ở Việt Nam người ta chỉ gọi học thuyết này là Nho học hoặc Khổng học. Ông cho rằng, triết lí là một nỗ lực tinh thần để con người thoát...

LẠC THƯ MINH TRIẾT 

Ấn phẩm "Lạc thư minh triết" của tác giả Kim Định, sách do nhà xuất bản Nguồn Sáng ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột trong còn nguyên vẹn. Sách dày 155 trang, lõi sách chắc chắn.  Tập này tiếp nối quyển Nhân bản nhằm trình bày mấy nét căn cơ thiết cận đến cứu cánh con người. Đối với những sinh viên đã đọc các sách khác trong bộ an vi thì không có chi khó cả. Còn với những người mới đọc quyển này lần đầu thì có thể...

VIỆT LÝ TỐ NGUYÊN 

Ấn phẩm "Việt lý tố nguyên" của tác giả Kim Định, sách do nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy. Sách được bao bọc cẩn thận, chữ rõ. Sách dày 430 trang, lõi sách chắc chắn.  Đây là tác phẩm nằm trong bộ 35 cuốn về triết lý vi của Kim Định  Ấn hành năm 1970, cuốn sách đánh dấu một giai đoạn sáng tạo vô cùng rực rỡ của Kim Định. Tác phẩm này là tiếng sấm báo động cho một cơn mưa lạ, vì thế nó đã...

LOA THÀNH ĐỒ THUYẾT 

Ấn phẩm "Loa thành đồ thuyết" của tác giả Kim Định, sách do nhà xuất bản Thanh Bình ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, được bao bìa cẩn thận. Chữ rõ không bị nhòe. Sách gồm 187 trang, lõi sách chắc chắn. Là tác phẩm nằm trong bộ 35 cuốn triết lý An vi của Kim Định. Giáo sư Kim Định tên thật là Lương Kim Định, là triết gia, linh mục Công giáo. Sinh ngày 15/6/1915 tại địa phận Bùi Chu, làng Trung Thành, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông là...

NHÂN BẢN 

Ấn phẩm "Nhân Bản" của tác giả Kim Định, sách được nhà xuất bản Ra Khơi ấn hành năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy. Sách được bao bìa cẩn thận, chữ rõ không nhè. sách dày 262 trang, lõi sách chắc chắn. Một trong những đặc tính của dân tộc mà chúng ta cần khôi phục lại là nối triết học trường ốc với đời sống: sao cho sự học trở lại thành bó đuốc hướng dẫn đời sống. Đó là một nguyện vọng nói ra thì dễ nhưng thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn....

NHỮNG DỊ BIỆT GIỮA HAI NỀN TRIẾT LÝ ĐÔNG TÂY

Ấn phẩm "Những dị biệt giữa hai nền triết lý đông tây" của tác giả Kim Định, sách do nhà xuất bản Ca Dao ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy. Sách được bao bìa cẩn thận, dày 128 trang, lõi sách chắc chắn. Nhan đề sách nói lên phương pháp tỉ giáo mà chúng tôi sẽ áp dụng cho toàn bộ triết lý an vi. Tỉ giáo hay là so đo giữa cái này với cái kia là lối giúp nhiều nhất cho việc nhận thức ra sự dị biệt, cũng như chỗ...

TINH HOA NGŨ ĐIỂN

Ấn phẩm "Tinh hoa ngũ điển" của tác giả Kim Định, sách được nhà xuất bản Nguồn Sáng ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy. Sách được bao bìa ẩn thận, ruột còn nguyên vẹn, chữ rõ và không bị nhòe. Sách dày 200 trang, lõi sách chắc chắn.  Sau khi đã nghiên cứu về nguồn gốc văn hóa Việt Nam chúng tôi nhận thấy muốn tìm hiểu Việt nam bất cứ về phương diện nào: văn hóa, chính trị, định chế, nghệ thuật,...mà bỏ qua nho giáo thì mới tìm được cái ngọn,...
0972 873 962