NHÂN BẢN 

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: NBKDPre75
Tác giả: Kim Định 
Nhà xuất bản: Ra Khơi
Năm xuất bản: 1965
Số trang: 262

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Nhân Bản" của tác giả Kim Định, sách được nhà xuất bản Ra Khơi ấn hành năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy. Sách được bao bìa cẩn thận, chữ rõ không nhè. sách dày 262 trang, lõi sách chắc chắn.

Một trong những đặc tính của dân tộc mà chúng ta cần khôi phục lại là nối triết học trường ốc với đời sống: sao cho sự học trở lại thành bó đuốc hướng dẫn đời sống. Đó là một nguyện vọng nói ra thì dễ nhưng thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn nếu muốn giữ khía cạnh trường ốc thì những nhà chuyên môn có thể bất mãn khi ít thấy tên tuổi đã trở thành cổ điển Socrate, Platon, Aristote, Decartes, Kant... Đôi khi có trưng dẫn thì hầu hết lại là để chỉnh lý. Ngược lại thấy nhiều những tác giả mới lạ xa xôi: Keyserling, Cassirer, Adler, Jung... hoặc những khoa như nhân chủng, thần thoại,...

Trái lại những người đứng về phía nhân sinh thì muốn thấy tác giả thoát sách vở nhiều hơn để viết theo đà hứng khởi của trào sống, nhất là đời sống thực tế, đi thẳng vào cốt sự, và nói đơn giản hơn nữa hầu dễ phổ cập......

Đó là đại đế những khó khăn mà tác giả ý thức và cố gắng tránh trong mức độ có thể. 

Về việc phổ biến thì nên nhớ đây là sự hướng dẫn sinh viên đi tìm tòi khảo sát, nên bó buộc phải đi mạnh vào chuyên môn; cố đào sâu những điểm then chốt. Hễ đạt được rồi thì sự phổ biến tự khắc sẽ đến sau, dễ dàng hơn khám phá cả trăm lần...

Về phía triết cổ điển thì hầu như ngày nay ai cũng công nận ít ra trên lý thuyết là vì quá lý trí nên đã tuyệt giao với đời sống dầu là ở đợt lý tưởng. Vì thế khi đi vào nhân sinh chúng ta khó có thể nhờ vả được nhiều, bởi cái hay của nhân sinh khác cái hay của ý hệ hoặc văn chương.

( Trích lời tựa )

0972 873 962