Kuy Sơn

LÒNG TRẺ

Ấn phẩm “Lòng trẻ” của tác giả Hải Thu, sách được nhà xuất bản Kuy Sơn ấn hành năm 1950. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách đầy đủ bìa trước và bìa sau, ruột dày 77 trang, ruột sách đầy đủ, chữ in rõ mực không nhoè, lõi sách chắc chắn. “Tôi xin từ việt cô Duy Liên và các anh.  Cả ba đứa trẻ đều sửng sốt hỏi:  Đa- vít đi đâu bây giờ?  Đa-vít thong thả nhìn theo người đàn ông lúc nãy và nói:  Tôi trở vào trại giam, vì chú tôi hiện đang bị vậy trong ấy. Tôi hiện giờ chỉ còn...
0972 873 962