Kỷ Nguyên Mới

TÌNH EM VỖ CÁNH

Ấn phẩm "Tình em vỗ cánh" của tác giả Isaac Bashevis Singer, bản dịch của Hà Thúc Sinh, do nhà xuất bản Kỷ Nguyên Mới ấn hành năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, tốt, còn bìa gáy, dày 371 trang. Tình em vỗ cánh là cuộc trở về bi tráng nhất của một tâm hồn Do Thái. Cuộc trở về của một tâm hồn lang thang đi tìm chân lý ngoài thế giới trá ngụy với xác thịt, với danh vọng, với cơn mộng lớn cùng nỗi thất vọng ê chề... Yasha hay chính Singer cũng...

CHÂN LẠP PHONG THỔ KÝ

Ấn phẩm "Chân Lạp phong thổ ký" của tác giả Châu Đạt Quan do dịch giả Lê Hương phiên dịch sang Việt văn, sách được nhà xuất bản Kỷ Nguyên Mới ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách đẹp, nguyên bìa, gáy, ruột rất đẹp. Chữ in rõ nét, lõi sách chắc chắn. Quyển sách duy nhất mô tả vùng Angkor, đế đô nước Cao Miên ngày xưa giữa thời cực thịnh là tập ký ức "Chân Lạp Phong Thổ Ký" của ông Châu-Đạt-Quan. Đối với các nhà khảo cổ, tập ký ức...
0972 873 962