Kỷ Nguyên Mới

TÌNH EM VỖ CÁNH

Ấn phẩm "Tình em vỗ cánh" của tác giả Isaac Bashevis Singer, bản dịch của Hà Thúc Sinh, do nhà xuất bản Kỷ Nguyên Mới ấn hành năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, tốt, còn bìa gáy, dày 371 trang. Tình em vỗ cánh là cuộc trở về bi tráng nhất của một tâm hồn Do Thái. Cuộc trở về của một tâm hồn lang thang đi tìm chân lý ngoài thế giới trá ngụy với xác thịt, với danh vọng, với cơn mộng lớn cùng nỗi thất vọng ê chề... Yasha hay chính Singer cũng...
0972 873 962