LỊCH SỬ GIÁO DỤC

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: LSGDLTHD
Tác giả: Roger Gal
Nhà xuất bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 224
GIÁ BÁN: 400.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Lịch sử giáo dục" của tác giả Roger Gal, sách do dịch giả Lê Thanh Hoang Dân và Trần Hữu Đức phiên dịch, được nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 224 trang, kích thước 20x14cm. 

Kết quả là sự học theo đúng nghĩa của nó, cái học của một cộng đồng bao giờ cũng dẫn tới hai kết quả: Một là dân tộc đó, cộng đồng đó có một kho tàng kiến thức phong phú, do phát triền theo quy luật chung của tư duy nên dễ hòa hợp với kiến thức chung của nhân loại; hai là ở đó hình thành một lớp người ưu tú mang tên tầng lớp tri thức. Cả hai phương diện này ở ta đều yếu kém.

Tại sao trong xã hội Việt Nam lại có tình trạng như vậy? Trên đại thể, chắc chắn là chúng ta lại phải quay vẻ với cái gốc của mọi vấn đề: Đất nước ta quá nghèo, xã hội ta phát triển chậm. Cuốn Lịch sử giáo dục của Roger Gal (bản dịch in ra ở Sài Gòn năm 1971) cắt nghĩa rất hay: ở một số xã hội, sở dĩ giáo dục không phát triển được vì thật ra đó là một thứ hàng cao cấp.

0972 873 962