LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: LSTGNHL
Nhà xuất bản: Nguyễn Hiến Lê
Năm xuất bản: 1956
Số trang: Trọn bộ 2 cuốn

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Lịch sử thế giới" do tác giả Nguyễn Hiến Lê và Thiên Giang Trần Kim Bảng biên soạn, sách do nhà xuất bản Nguyễn Hiến Lê ấn hành lần thứ nhì (đã sửa chữa) năm 1956. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách trọn bộ 3 quyển được đóng chung bìa, sách đầy đủ trang, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn.

"Đầu niên khóa 1954-1955, trong chương trình Trung học có thêm môn Lịch sử thế giới dạy trong 4 năm. Ông Thiên Giang lúc đó dạy sử các lớp trung học. Tôi bàn với ông soạn chung bộ sử thế giới càng sớm càng tốt cho học sinh có sách học, khỏi phải chép "cua" (cours). Ông đồng ý và chúng tôi phân công: tôi viết cuốn đầu và cuốn cuối, ông viết hai cuốn giữa. Chúng tôi bỏ hết công việc khác, viết trong một thời gian mới xong, tôi bỏ vốn ra xuất bản, năm 1955 in xong trước kỳ tựu trường tháng chín." 

Tuy được ra đời với một mục đích tích cực như vậy, nhưng bộ sử này lại gặp số phận rất truân chuyên. 

Đầu tiên là năm 1956, một độc giả đã mạt sát hai người biên soạn bộ sử này là đầu óc đầy "rác rưởi" chỉ vì trong bộ sách có nhắc tới thuyết tiến hóa của Darwin. 

Sự việc càng căng thẳng hơn khi một linh mục ở miền Trung gửi thư yêu cầu Bộ Giáo dục cấm bán và tịch thu hết bộ sách vì trong cuốn 2 về thời Trung cổ, hai tác giả có nói đến sự bê bối của một vài vị Giáo hoàng. Trước áp lực, cơ quan quản lý giáo dục của chính quyền họ Ngô đã cử người tới "điều đình" với nhà nghiên cứu Nguyễn Hiến Lê. 

Nhưng mặt khác, cũng có một lệnh cấm ngầm các nhà phát hành không được bán bộ sách ở các trường học miền Trung. Chính lý do này khiến Nguyễn Hiến Lê và Thiên Giang quyết định không tái bản sách, sau này nhà Khai Trí xin phép được in lại.

0972 873 962