Danh mục Thiên Giang

NGHỆ THUẬT VÀ NHÂN SINH

Ấn phẩm “Nghệ thuật và Nhân sinh” của các tác giả Tam ích- Thiên Giang- Thê Húc được Nam Việt ấn hành năm 1949. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 137 trang, bìa màu xanh đẹp mắt, gáy tuy bị sờn nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Cuốn “Nghệ thuật và Nhân sinh” sẽ đem lại cho độc giả một ý niệm tổng quát về tính chất và cứu cánh của nghệ thuật thông qua việc đưa ra các tỉ dụ về sự tương quan giữa các bộ môn nghệ thuật,...

LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Ấn phẩm "Lịch sử thế giới" do tác giả Nguyễn Hiến Lê và Thiên Giang Trần Kim Bảng biên soạn, sách do nhà xuất bản Nguyễn Hiến Lê ấn hành lần thứ nhì (đã sửa chữa) năm 1956. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách trọn bộ 3 quyển được đóng chung bìa, sách đầy đủ trang, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. "Đầu niên khóa 1954-1955, trong chương trình Trung học có thêm môn Lịch sử thế giới dạy trong 4 năm. Ông Thiên Giang lúc đó dạy sử các lớp trung học. Tôi bàn với ông soạn chung...

VĂN CHƯƠNG VÀ XÃ HỘI

Ấn phẩm “Văn chương và xã hội” của tác giả Thiên Giang được nhà xuất bản Nam Việt ấn hành năm 1948, sách có phần tựa của Tam Ích, phụ lục của Thê Húc và Tam Ích. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng còn bìa trước, bìa sau, gáy sách sờn và không còn, ruột sách dày 78 trang, sách đầy đủ trang, đọc tốt. “Nhà văn, nghĩa là một nghệ sĩ, không phải chỉ là một sản vật suông của điều kiện sanh hoạt và của thời đại văn hoá mình. Nhà văn lại còn là người...
0972 873 962