LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG NHẬT BẢN

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: LSTTNBTTA
Tác giả: Thích Thiên Ân
Nhà xuất bản: Đông Phương
Năm xuất bản: 1965
Số trang: 406

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Lịch sử tư tưởng Nhật Bản" của tác giả Thích Thiên Ân, sách do nhà xuất bản Đông Phương ấn hành lần đầu năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 406 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Đây là 1 trong 100 bản đặc biệt giấy trắng, dày, không bán.

Nếu tư tưởng là một hoạt động tinh thần để phân định giá trị của con người và các loài động vật thực vật khác nhau, thì đồng thời tư tưởng cũng là một yếu tố tâm linh để nương vào đó là người ta có thể hiểu được những bất đồng giữa người này và người khác, giữa dân tộc nọ và dân tộc kia.

Nội dung quyển sách này làm 4 phần:

- Quốc gia Nhật Bản ở thời cổ đại

- Tư tưởng truyền thống của Nhật Bản

- Tôn Giáo và tư tưởng Nhật Bản

- Nhật Bản ở thời cận đại và hiện đại

Tất cả các vấn đề trong đây đều dựa vào những tinh thần căn bản và những tư tưởng truyền thống của dân tộc Nhật Bản. Cho đến những đoạn nghiên cứu về các tôn giáo lớn ở Nhật Bản như Phật giáo, Nho giáo, Thần giáo... cũng đều dựa trên những tiêu chuẩn truyền thống ấy.

0972 873 962