Đông Phương

LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG NHẬT BẢN

Ấn phẩm "Lịch sử tư tưởng Nhật Bản" của tác giả Thích Thiên Ân, sách do nhà xuất bản Đông Phương ấn hành lần đầu năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 406 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Đây là 1 trong 100 bản đặc biệt giấy trắng, dày, không bán. Nếu tư tưởng là một hoạt động tinh thần để phân định giá trị của con người và các loài động vật thực vật khác nhau, thì đồng thời tư tưởng cũng là một yếu tố tâm linh để...

TRIẾT HỌC ZEN - TU THUYỀN

Ấn phẩm "Triết học zen" của tác giả Thiên Ân Đoàn Văn An, sách do nhà xuất bản Đông Phương ấn hành năm 1963. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Bộ 2 cuốn, cuốn 1 Tu Thuyền dày 220 trang, cuốn Tu Thuyền 2  dày 164 trang. Zen là từ ngữ của Nhật Bản, chỉ cho môn Thiền học. Nhưng vì danh từ Zen đã trở thành danh từ phổ thông ở các nước Âu Á, nhất là trong các giới Phật tử, nên trong bộ sách này chúng tôi...
0972 873 962