LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ (đóng bìa)

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: LTHCLC1974
Tác giả: Phan Huy Chú
Nhà xuất bản: Sài Gòn
Năm xuất bản: 1974'
Số trang: 612

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Lịch triều hiến chương loại chí” của tác giả Phan Huy Chú, do Lưỡng thần Cao Nãi Quang phiên dịch và ghi chú, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Giác nhuận sắc, Luật sư Vũ Văn Mẫu đề tựa. Sách được in tại nhà in Sài Gòn năm 1957. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa còn bìa gốc, gáy bị sờn mất, ruột đủ trang, lõi sách rất đẹp. Sách dày 612 trang.


Lịch triều hiến chương loại chí – có nghĩa là phép tắc các triều đại chép theo thể phân loại, đã được học giả Phan Huy Chú dày công nghiên cứu, biên soạn trong 10 năm (1809-1819). Bộ sách được xem là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của nước ta, là cả một kho tư liệu có giá trị khoa học cho công tác nghiên cứu khoa học xã hội. Không những phong phú về nội dung mà đã bộ sách đã được chính tác giả phân loại, hệ thống hóa theo phương pháp khoa học. Tuy vẫn còn nhiều thiếu sót, có thể do điều kiện lịch sử đã hạn chế tầm quan sát của tác giả - khiến tác giả không thể có cái nhìn phán đoán chính xác hơn, nhưng những giá trị của quyển sách vẫn không thể nào phủ nhận được. 0972 873 962