Danh mục Phan Huy Chú

LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ (đóng bìa)

Ấn phẩm “Lịch triều hiến chương loại chí” của tác giả Phan Huy Chú, do Lưỡng thần Cao Nãi Quang phiên dịch và ghi chú, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Giác nhuận sắc, Luật sư Vũ Văn Mẫu đề tựa. Sách được in tại nhà in Sài Gòn năm 1957. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa còn bìa gốc, gáy bị sờn mất, ruột đủ trang, lõi sách rất đẹp. Sách dày 612 trang. Lịch triều hiến chương loại chí – có nghĩa là phép tắc các triều đại chép theo thể phân loại, đã được học giả Phan Huy...

LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ

Bộ sách “Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí” của tác giả Phan Huy Chú do tổ phiên dịch của Viện sử học Việt Nam phiên dịch và chú giải. Sách được nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội ấn hành năm 1992. Bộ sách đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Sách gồm 3 tập, ở phiên bản này bộ sách chỉ được in hoàn toàn bằng tiếng Việt và không có nguyên văn chữ hán để tra cứu. Phan Huy Chú tự Lâm Khanh, hiệu Mai Phong, quán xã Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, tỉnh...

LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ

Bộ sách “Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí” của tác giả Phan Huy Chú do dịch giả Lưỡng Thần và Cao Nãi Quang phiên dịch. Sách được Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hoá ấn hành năm 1971. Bộ sách đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Sách có nguyên văn chữ hán phục vụ cho việc tra cứu. Phan Huy Chú tự Lâm Khanh, hiệu Mai Phong, quán xã Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, tỉnh Nghệ An (Nay là Can Lộc thuộc Hà Tĩnh), sinh năm 1782 vào cuối niên hiệu Cảnh Hưng đời...

LƯỢC KHẢO KHOA CỬ VIỆT NAM 

Ấn phẩm "Lược khảo về khoa cử" của tác giả Phan Huy Chú, sách do nhà xuất bản Thanh Tân ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên bìa gáy, bìa được bao bọc cẩn thận. Ruột vẫn đầy đủ trang, chữ rõ không bị nhòe. Sách có 112 trang. Trong sách có nhiều hình ảnh về bia, các quan của các triều đại xưa.  Cuốn Lược khảo khoa cử Việt Nam là bản dịch Khoa Mục Chí trong bộ Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú, nguyên tác bằng Hán văn, rồi...
0972 873 962