Liên Hiệp Xuất Bản Cục

XÃ HỘI VIỆT NAM VIỆT NAM TIẾN HÓA SỬ

Ấn phẩm "Xã hội Việt Nam Việt Nam tiến hóa sử" của tác giả Lương Đức Thiệp, sách do Liên Hiệp Xuất Bản Cục ấn hành lần thứ hai năm 1950. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách đóng bìa xưa, còn bìa gốc, ruột dày 460 trang. Lõi sách chắc chắn, ruột đầy đủ trang.  Tại sao người ta lại định dạng quốc gia Việt Nam bằng một cái tên lai ghép giữa Ấn và Hoa – INDOCHINOISE? Văn hóa Việt Nam đã vay mượn gì Trung Hoa, và định hình văn hóa cho dân tộc như...
0972 873 962