LUẬN ĐỀ VỀ ĐÔNG DƯƠNG TẠP CHÍ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: DDTCNVV
Tác giả: Nguyễn Duy Diễn
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1961
Số trang: 110
GIÁ BÁN: 250.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Luận đề về đông dương tạp chí" do tác giả Nguyễn Duy Diễn biên soạn, sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1961. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên bìa gáy. Sách dày 110 trang.

Sang Thế kỉ thứ XX, văn học Việt Nam chịu ảnh hưởng Tây phương nên có sự biến chuyển trọng đại và toàn diện về học thuật, văn chương, thi ca, nhạc, kịch.

Sự rời bỏ nền văn học cổ cựu là Nho học để tiếp nhận nền văn học mới mẻ của Tây phương đã gây ra một trào lưu chống đối giữa cũ và mới khá gây gắt. Tuy nhiên, cuối cùng tân học thắng thế và văn học tỏa ra thành nhiều khuynh hướng. Đó là khuynh hướng học thuật: Chủ trương bảo tồn những tinh hoa của nền văn học cũ và tiếp nhận những cái hay của nền văn học mới để xây dựng một nền văn hóa dân tộc. Khuynh hướng thứ hai là khuynh hướng lãng mạng: chịu ảnh hưởng của trào lưu Tây phương, chỉ chú trọng tới sự xúc động của tình cảm nên thường viết hoặc dịch những tiểu thuyết hướng tình yêu vào những trắc trở , những thất bại, những tuyệt vọng, những lâm ly ai oán. 

0972 873 962