ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ - LỤC TỈNH NAM VIỆT

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: DNNTCLTNV
Tác giả: Nhiều tác giả
Dịch giả: Tu Trai Nguyễn Tạo
Số trang: Trọn bộ 3 cuốn

Giới thiệu sách

Bộ sách "Đại Nam Nhất Thống Chí - Lục Tỉnh Nam Việt" do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1973. Sách do dịch giả Tu Trai Nguyễn Tạo phiên dịch. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trọn bộ 3 cuốn. Cuốn 1 dày 300 trang, cuốn 2 dày 200 trang, cuốn 3 dày 200 trang. Có nguyên văn chữ Hán phía sau phục vụ cho việc nghiên cứu văn bản gốc. Tình trạng sách đọc tốt, chữ rõ, gáy sách cuốn hạ không còn, cuốn trung bị chủ sở hữu trước dán băng keo.

Đại Nam nhất thống chí là bộ sách địa lý viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn thời vua Tự Đức biên soạn, gồm 28 tập với 31 quyển. Bộ sách do Hoàng Hữu Xứng, Nguyễn Hữu Độ, Phan Đình Bình, Nguyễn Thuật, Hoàng Hữu Thường soạn thời Tự Đức. Từ năm 1861, đã thảo xong "Đại Nam nhất thống dư đồ", trên cơ sở đó hình thành bộ sách sau này. Bộ sách được biên soạn từ 1865 - 1875 và bản thảo được hoàn thành năm 1882. Nội dung sách là địa chí từng tỉnh trong cả nước Việt Nam và một số lãnh thổ kề cận bấy giờ: Cao Miên (Campuchia ngày nay), Xiêm La (Thái Lan), Thủy Xá, Hỏa Xá, Miến Điện (Myanma ngày nay), Nam Chưởng, Vạn Tượng. Sách có nhiều tư liệu phong phú, tuy chưa được chỉnh lý và khắc in và còn là bản chép tay vụn vặt, không nhất thống.

0972 873 962