LƯỢC SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG , LƯỢC SỬ TRIẾT HỌC ĐÔNG PHƯƠNG - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA SOẠN GIẢ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: LSTHTPLSTHDP
Tác giả: Hoàng Xuân Việt 
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1968
Số trang: 190 trang

Giới thiệu sách

Hai ấn phẩm lược sử triết học tây phương và lược sử triết học Đông Phương của cụ Hoàng Xuân Việt là hai ấn phẩm về triết học duy nhất của cụ. Sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách đẹp gần như hoàn hảo, cả hai ấn bản đều có thủ bút và chữ ký của tác giả. Lược sử triết học tây phương Sách dày 100 trang,Lược sử triết học Đông Phương dày 90 trang, lõi sách chắc chắn. 

Đây là quyển hai của bộ Tổng lược triết sử. Đối tượng của nó là toát yếu triết sử phương Đông. Từ ngữ phương Đông ở đây không hiểu nghĩa hẹp là chỉ gồm triết Khổng, Lão, Thích tức là Triết Hoa, Ấn mà biểu nghĩa rộng là gồm triết Ai Cập, Babilon, Do Thái, Ba Tư, Nga la tư, Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản và Á Rập.
Mục đích khiêm tốn của tập sách nhỏ này là giúp cho ai đã từng học các Triết Ai Cập, Babilon, Do Thái, Ba Tư, Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Á Rập nhớ lại những điều quan yếu và cho những ai chưa từng có duyên may học qua các nền triết ấy biết được đại cương tư tưởng sử phương Đông.

0972 873 962