LƯU BÌNH DIỄN CA

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: LBDC1971
Tác giả: Khuyết danh
Dịch giả: Hoàng Văn Suất
Số trang: 60
GIÁ BÁN: 400.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Lưu Bình diễn ca" do dịch giả Hoàng Văn Suất phiên dịch và chú giải , sách được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa xuất bản. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 60 trang. Sách có nguyên văn chữ Hán. 

Lưu Bình diễn ca cuốn sách này suất bản vào triều vua Khải Định thứ bẩy, cuối xuân tháng 3 năm nhâm tuất, tại Quảng Thịnh đường Hà Nội. Do Đẩu Nam Hoàng Văn Suất phiên âm và chú giải. Cuốn sách này nói lên tình bạn hữu như keo sơn Lưu Bình và Dương Lễ, trong công cuộc học tập của học trò xưa, và thể hiện những con người chính nhân quân tử, đầy đủ các yếu tố Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí,Tín... Diễn Nôm, thể hát tuồng, chuyện 2 người bạn thân là Lưu Bình và Dương Lễ : Cả hai cùng ăn học và đi thi. Dương Lễ thi đỗ, làm quan. Lưu Bình  thi hỏng, tìm đến nương nhờ Dương Lễ . Dương Lễ sai người làm nhục Lưu Bình và ngầm cho vợ là Châu Long đi nuôi Lưu Bình ăn học. Lưu Bình phẫn chí học thành tài và sau đó đã hiển đạt. Biết ý tốt của bạn, Lưu Bình đến tạ ơn vợ chồng Dương Lễ.

0972 873 962