LÝ THUYẾT XÃ HỘI HỌC - BẢN ĐẸP HOÀN HẢO

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: LTXHHBLD
Tác giả: Bửu Lịch
Nhà xuất bản: Sao Mai
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 302
GIÁ BÁN: 700.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Lý thuyết xã hội học" do tác giả Bửu Lịch biên soạn, sách được nhà xuất bản Sao Mai ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy với tình trạng hoàn hảo. Được bao bọc cẩn thận, ruột không mất trang. Chữ rõ không nhòe. Sách dày 302 trang.

Các nhà lý thuyết xã hội học xem xét hệ thống kế toán quản trị về mặt thực tiễn xã hội hơn là chỉ về mặt kỹ thuật để đưa ra quyết định nội bộ và hiệu quả tổ chức. Thực tiễn kế toán quản trị phản ánh quyền lực chính trị và xã hội. Ví dụ, Wildavsky và Caiden (2003) lập luận rằng hệ thống ngân sách có thể được sử dụng cho mục đích khác ngoài vấn đề kiểm soát như sử dụng ngân sách để thiết lập và duy trì các mối quan hệ quyền lực hiện tại, bản chất chính trị của ngân sách thường quan sát thấy trong đời sống xã hội phức tạp.

Quan điểm về quá trình lao động trong các tác phẩm của Carl Marx nhấn mạnh sự phân chia giai cấp trong xã hội, mâu thuẫn giữa lao động, tiền lương và các nhà tư bản. Từ quan điểm của nhà tư bản, lao động cần được giảm thiểu và tối đa hóa giá trị thặng dư, không giống như các yếu tố khác của sản xuất. Do đó các nhà đầu tư phải kiểm soát được lao động cũng như quá trình lao động. Thông qua một số công trình như Hopper và Armstrong (1991), Collinson (1987), Oakes và Covaleski (1994), các tác giả đều lập luận rằng kế toán quản trị và thông tin chi phí là công cụ để khai thác hiệu quả sản xuất.

Quyển sách này trình bày những quan điểm xã hội học khá nhau như: vi tiểu và đại lượng, thuần túy và hỗn hợp, hình thức và trọng sự, duy danh và hiện thực, cá nhân tâm lý và toàn khối tập thể. Chính vì vậy, quyển sách này là một thứ nhập môn cho một hay nhiều sách khác lấy xã hội chậm tiến làm đối tượng chuyên khảo. 

0972 873 962