MẠNH TỬ

MẠNH TỬ

MẠNH TỬ

Mạnh Tử (372 TCN – 289 TCN) là triết gia Nho giáo Trung Quốc và là người tiếp nối Khổng Tử. Ông được xem là ông tổ thứ hai của Nho giáo và được hậu thế tôn làm "Á thánh Mạnh Tử" (chỉ đứng sau Khổng Tử).

Mạnh Tử, tên là Mạnh Kha, tự là Tử Dư, sinh vào đời vua Liệt Vương, nhà Chu, quê gốc ở đất Trâu, nay là thành phố Châu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông mồ côi cha, chịu sự nuôi dạy nghiêm túc của mẹ là Chương thị (người đàn bà họ Chương). Chương thị sau này được biết tới với cái tên Mạnh mẫu (mẹ của Mạnh Tử). Mạnh mẫu đã ba lần chuyển nhà để Mạnh Tử được ở trong môi trường xã hội tốt nhất cho việc học tập, tu dưỡng. Thời niên thiếu, Mạnh Tử làm môn sinh của Tử Tư, tức là Khổng Cấp, cháu nội của Khổng Tử. Vì vậy, ông chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các tư tưởng Khổng giáo.

Mạnh Tử là đại biểu xuất sắc của Nho giáo thời Chiến Quốc, thời kỳ nở rộ hàng trăm trường phái tư tưởng lớn như Pháp gia, Nho gia, Mặc gia. Trong hoàn cảnh lịch sử đó, Mạnh Tử phát triển thêm tư tưởng của Khổng Tử với chủ trương dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, ông cũng là người đưa ra thuyết tính thiện của con người rằng con người sinh ra đã là thiện rồi nhân chi sơ tính bản thiện, đối lập với tư tưởng của Tuân Tử rằng nhân chi sơ tính bản ác. Ông cho rằng "kẻ lao tâm trị người còn người lao lực thì bị người trị". Ông đem học thuyết của mình đi truyền bá đến vua chúa các nước chư hầu như Tề Tuyên Vương (nước Tề), Đằng Văn Công (nước Đằng), Lương Huệ vương (nước Ngụy) nhưng không được trọng dụng. Về cuối đời, ông dạy học và viết sách. Sách Mạnh Tử của ông là một trong những cuốn sách đặc biệt quan trọng của Nho giáo.

 • Các tác phẩm:
 • Sách Mạnh Tử gồm 7 thiên, chia làm 2 phần: Mạnh Tử thượng và Mạnh Tử hạ.
 • Mạnh Tử thượng gồm 3 thiên:
 • Lương Huệ Vương (thượng - hạ)
 • Công Tôn Sửu (thượng - hạ)
 • Đằng Văn Công (thượng - hạ)
 • Mạnh Tử hạ gồm 4 thiên:
 • Ly Lâu (thượng - hạ)
 • Vạn Chương (thượng - hạ)
 • Cáo tử (thượng - hạ)
 • Tận tâm (thượng - hạ)
 • Nội dung sách gồm 2 phần: Tâm học và Chính trị học.

MẠNH TỬ - ẤN BẢN ĐÓNG BÌA XƯA

Ấn phẩm "Mạnh Tử" do dịch giả Nguyễn Thượng Khôi phiên dịch, sách do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trọn bộ 2 cuốn đóng bìa xưa. Cuốn 1 dày 430 trang, cuốn 2 dày 444 trang. Sách đẹp nguyên bìa, gáy tập hạ bị sờn, bị một một tý, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Tâm học trong Mạnh Tử là tính thiện do trời phú và tâm là cái thần minh của trời ban cho con người. Nên Tâm của ta và tâm của trời là một thể. Mạnh...

MẠNH TỬ

Ấn phẩm "Mạnh Tử" do dịch giả Nguyễn Thượng Khôi phiên dịch, sách do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trọn bộ 2 cuốn. Cuốn 1 dày 430 trang, cuốn 2 dày 444 trang. Sách đẹp nguyên bìa, gáy tập hạ bị sờn, bị một một tý, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Tâm học trong Mạnh Tử là tính thiện do trời phú và tâm là cái thần minh của trời ban cho con người. Nên Tâm của ta và tâm của trời là một thể. Mạnh Tử chỉ ra...

MẠNH TỬ QUỐC VĂN GIẢI THÍCH

Ấn phẩm "Mạnh Tử quốc văn giải thích" do hai dịch giả Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến và Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục phiên dịch, sách do nhà xuất bản Trung Bắc Tân Văn ấn hành lần thứ nhất năm 1932. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách đóng bìa xưa còn bìa gốc, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn.  Nước Việt Nam chúng ta do những điều kiện về địa lý và lịch sử đã chịu ảnh hưởng của văn hóa, văn minh Trung Quốc, trong đó dòng tư tưởng Khổng Mạnh (hay còn gọi là Nho giáo) chiếm...
0972 873 962