MẠNH TỬ

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: MTNTKPre75
Tác giả: Mạnh Tử
Dịch giả: Nguyễn Thượng Khôi
Nhà xuất bản: Trung Tâm Học Liệu
Năm xuất bản: 1972
Số trang: Trọn bộ 2 cuốn

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Mạnh Tử" do dịch giả Nguyễn Thượng Khôi phiên dịch, sách do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trọn bộ 2 cuốn. Cuốn 1 dày 430 trang, cuốn 2 dày 444 trang. Sách đẹp nguyên bìa, gáy tập hạ bị sờn, bị một một tý, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.

Tâm học trong Mạnh Tử là tính thiện do trời phú và tâm là cái thần minh của trời ban cho con người. Nên Tâm của ta và tâm của trời là một thể.

Mạnh Tử chỉ ra rằng để trở thành một con người có lý niệm, người đó cần phải giữ được 4 tiêu chuẩn, "lòng trắc ẩn, thuộc về lòng nhân từ; sự hổ thẹn, thuộc về nghĩa khí; tâm khiêm nhường, thuộc về lễ nghi; tâm thị phi, thuộc về trí tuệ"

0972 873 962