Danh mục Mạnh Tử

MẠNH TỬ

Ấn phẩm "Mạnh Tử" do dịch giả Nguyễn Thượng Khôi phiên dịch, sách do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trọn bộ 2 cuốn. Cuốn 1 dày 430 trang, cuốn 2 dày 444 trang. Sách đẹp nguyên bìa, gáy tập hạ bị sờn, bị một một tý, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Tâm học trong Mạnh Tử là tính thiện do trời phú và tâm là cái thần minh của trời ban cho con người. Nên Tâm của ta và tâm của trời là một thể. Mạnh Tử chỉ ra...

MẠNH TỬ QUỐC VĂN GIẢI THÍCH

Ấn phẩm "Mạnh Tử quốc văn giải thích" do hai dịch giả Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến và Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục phiên dịch, sách do nhà xuất bản Trung Bắc Tân Văn ấn hành lần thứ nhất năm 1932. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách đóng bìa xưa còn bìa gốc, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn.  Nước Việt Nam chúng ta do những điều kiện về địa lý và lịch sử đã chịu ảnh hưởng của văn hóa, văn minh Trung Quốc, trong đó dòng tư tưởng Khổng Mạnh (hay còn gọi là Nho giáo) chiếm...
0972 873 962