Mặt Đất

PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

Ấn phẩm “Phật giáo Việt Nam” của tác giả Nguyễn Đăng Thục, bìa do họa sĩ Đại Lão trình bày, sách được nhà xuất bản Mặt Đất ấn hành lần thứ nhất năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, gáy sách không bị gãy. Ruột sách đầy đủ, lõi sách chắc chắn. “Giở lại mấy trang sử cũ, ngày nay người ta chỉ biết nhắc nhở đến những chiến công oanh liệt của Đức Thánh Trần, hay ca tụng cử chỉ “châu chấu đá xe” của Lý Thường Kiệt, ít ai đã tự hỏi vì đâu mà...

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA THỜI ĐẠI 

Những ấn phẩm "Những vấn đề của thời đại" của tác giả Nguyễn Hiến Lê, sách do nhà xuất bản Mặt Đất ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy. Sách dày 200 trang, kích thước 14x20cm, lõi sách chắc chắn. Những vấn đề như có chiến tranh không? Nếu có thì hậu quả như thế nào? Thế kỉ XXI sẽ thấy những ác mộng nào? Nhân loại sẽ đi về đâu...Đó là những vấn đề của thời đại mà mọi dân tộc phải chung sức cùng nhau giải quyết...
0972 873 962