Minh Đăng

TÊN TÀI XẾ SUZUKI LÝ TƯỞNG - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA TÁC GIẢ

Ấn phẩm "Tên tài xế Suzuki lý tưởng" của tác giả Minh Quân. Sách được nhà xuất bản Minh Đăng ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 156 trang. Sách có thủ bút và chữ kí tác giả. Nói đến bác Minh Quân, hẳn có nhiều em đã biết vì đã là độc giả của bác. Cho nên chị nghĩ rằng kỳ giới thiệu sách lần...
0972 873 962