MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: MDTNHD
Tác giả: Hoàng Đạo
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1967
Số trang: 70
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Mười điều tâm niệm" của tác giả Hoàng Đạo, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 70 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.

"Mười điều tâm niệm" là tập các bài viết ngắn của Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long), đăng báo năm 1936-37, gửi đến các bạn trẻ cổ vũ phong trào Tây học và canh tân đất nước. Có thể coi đây là phiên bản tiếng Việt của "Khuyến học" (Fukuzawa). Gọi là "sách" nhưng thực ra rất ngắn, đọc chưa đầy một giờ là hết, nhưng để thi hành phải dành cả cuộc đời. Mỗi người Việt nên đọc đi đọc lại mỗi năm một lần để tự "tâm niệm".

0972 873 962