MƯỜI THẾ KỶ VĂN CHƯƠNG PHÁP

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: MTKVCP
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1971
Số trang: Trọn bộ 2 cuốn

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Mười thế kỷ văn chương Pháp” của các  tác giả Đoàn rạng - Vũ Quý Mão - Trần như thuần - Đỗ Quang Giai được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách mùa Thu có tình trạng tốt, sách đẹp nguyên bìa gáy, đủ bộ 2 cuốn, lõi sách đẹp.

Trước khi là người của một địa phương, một thế hệ, chúng ta là người đã. Chúng ta có nhân tính rồi mới có cá tính. Cho nên so sánh người với người, dân tộc với dân tộc, dù là cách xa bao nhiêu qua thời gian và không gian, bao giờ cũng thấy tiểu dị mà đại đồng. Vì thế nên phàm đã là sáng tác của người thì ở đâu, bao giờ cũng giống nhiều mà khác ít. Nói chung đã vậy mà nói riêng về văn học cũng vậy. Mới xét qua, ta thấy văn học của mỗi thời đại, mỗi chủng tộc có màu sắc tư tưởng tỉnh cảm đặc biệt. Văn học Trung Hoa không giống văn học Việt Nam, văn học Trung Hoa đời Xuân Thu không giống văn học đời Chu, đời Đường, thời hậu cách mệnh. Nói về nước ta, văn của Nguyễn Văn Vĩnh khác văn của Phạm Quỳnh, mặc dù hai học giả đó cùng sống một thời và cùng hấp thụ một nền giáo dục. Bài tả cảnh Đèo Ngang của Hồ Xuân Hương khác bài Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan cả về dụng ý lẫn lối hành văn.

0972 873 962