Nến Hồng

ĐƯỜNG TRƯỜNG VÔ THANH - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Đoạn trường vô thanh" của tác giả Phạm Thiên Thư, sách do nhà xuất bản Nến Hồng ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp. Sách còn đầy đủ bìa trước và bìa sau, được đóng bìa xưa, ruột sách dày 250 trang, lõi sách chắc chắn. Đây là ấn bản đặc biệt có thủ bút, chữ ký và lời đề tặng của tác giả. Đoạn Trường Vô Thanh hay Hậu truyện Kiều là một tập truyện thơ lục bát của nhà thơ Phạm Thiên Thư, ra mắt lần đầu năm 1969. Tập thơ được nhiều nhà đánh giá...
0972 873 962