NGHỆ THUẬT NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: NTNTCCNHL
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 328
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Nghệ thuật nói trước công chúng" của tác giả Nguyễn Hiến Lê, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 328 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn.

Sách Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng chia làm năm phần:
Phần thứ nhất: bàn về những đức phải luyện khi muốn học khoa nói: Kiên tâm, tự tin, hăng hái và đừng quá trọng dư luận.
Phần thứ nhì và thứ ba: nghiên cứu những quy tắc để soạn một bài diễn văn và để thuyết phục thính giả rồi lôi cuốn họ theo bạn.
Phần thứ tư: chỉ những điều cần biết khi đứng trước thính giả để cho giọng nói và điệu bộ của bạn hợp với tư tưởng và tình cảm muốn diễn.
Phần thứ năm: tức phần phụ lục giới thiệu trên 10 bài kiểu mẫu và xét về cách nói trong đời sống hàng ngày.

0972 873 962