NGƯỜI CHÀM HỒI GIÁO MIỀN TÂY NAM PHẦN VIỆT NAM

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NCHGMTNPVN
Tác giả: Nguyễn Văn Luận
Năm xuất bản: 1974'
Số trang: 397

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Người chàm hồi giáo miền Tây nam phần Việt Nam" của tác giả Nguyễn Văn Luận, sách do nhà xuất Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên ấn hành năm 1974 . Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 397 trang, có nhiều hình ảnh minh họa.

Người Chàm là dân tộc duy nhất ở Việt Nam theo Hồi giáo. Hồi giáo thế giới có những luật lệ khắt khe nhưng khi du nhập vào cộng đồng người Chàm nó đã bị biến đổi rất nhiều và mang đậm tính nhân văn tộc người bởi sức sống mãnh liệt của truyền thống văn hóa bản địa. Đó chính là đặc trưng văn hóa Chàm – Nền văn hóa gắn liền và bị chi phối một cách mạnh mẽ bởi sự đan xen và dung hòa của tín ngưỡng và tôn giáo.

0972 873 962