Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên

CHÂN DUNG PHAN THANH GIẢN

Ấn phẩm "Chân Dung Phan Thanh Giản" của tác giả Nguyễn Duy Oanh, sách được nhà xuất bản Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên ấn hành lần thứ nhất năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, Sách dày 475 trang, lõi sách chắc chắn, ruột sách đẹp, đầy đủ trang. Phan Thanh Giản là người có tư tưởng canh tân được biểu hiện trình tự như sau: Trong sớ dâng lên Thiệu Trị, Phan Thanh Giản đã đề xuất yêu cầu cải cách chốn quan trường, bằng cách dựa vào dân, lấy ý dân để sửa...

NGƯỜI CHÀM HỒI GIÁO MIỀN TÂY NAM PHẦN VIỆT NAM

Ấn phẩm "Người chàm hồi giáo miền Tây nam phần Việt Nam" của tác giả Nguyễn Văn Luận, sách do nhà xuất Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên ấn hành năm 1974 . Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 397 trang, có nhiều hình ảnh minh họa. Người Chàm là dân tộc duy nhất ở Việt Nam theo Hồi giáo. Hồi giáo thế giới có những luật lệ khắt khe nhưng khi du nhập vào cộng đồng người Chàm nó đã bị biến đổi rất nhiều...

PHONG TRÀO KHÁNG THUẾ MIỀN TRUNG NĂM 1908 QUA CÁC CHÂU BẢN TRIỀU DUY TÂN

Ấn phẩm "Phong trào kháng thuế miền trung năm 1908 qua các châu bản triều Duy Tân" do tác giả Nguyễn Thế Anh biên soạn. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách dày 190 trang, đầy đủ bìa gáy, ruột, lõi sách chắc chắn. Phần lớn hiểu biết ngày nay có được về cuộc dân biến năm 1908 tại miền Trung đã được cung hiến bởi sự tường thuật của cụ Huỳnh Thúc Kháng, một trong những lãnh tụ của phong trào Duy Tân vào đầu thế kỷ XX. Trong khi ấy, văn khố của triều Nguyễn...

SÀO NAM PHAN BỘI CHÂU

Ấn phẩm "Sào Nam Phan Bội Châu" do tác giả Nguyễn Q. Thắng biên soạn, sách được nhà xuất bản Bộ Văn Hóa Giáo Dục Và Thanh Niên ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 395 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Phan Bội Châu vốn tên là Phan Văn San Vì chữ San trùng với tên húy của vua Duy Tân (Vĩnh San) nên phải đổi thành Phan Bội Châu. Hai chữ "Bội Châu" trong tên của ông lấy từ câu: "Thành trung nga mi nữ châu bội hà san san". Ông...
0972 873 962