NGƯỜI CON TRAI CẦN NÊN BIẾT

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NCTCNB
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1975
Số trang: 168
GIÁ BÁN: 200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Người con trai cần nên biết" của tác giả Trần Triệu Nam và bác sĩ Trần Ngọc Hơn, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1975. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 168 trang. 

Ở dưới chế độ lễ nghĩa của Khổng giáo từ ngàn xưa, nước Việt Nam không hề quan tâm đến vấn đề tính giáo dục. Nói chuyện tính giáo ở giữa thanh thiên bạch nhật là một điều tối kị. Vì thế, giữa cha mẹ và con cái không bao giờ có sự chỉ biểu về tính giáo dục, nói gì đến xã hội đối bới thanh niên nam nữ. Trai gái lớn lên chỉ còn biết đoán chừng khi nhìn người và vật chung quanh mình, hoặc học lỏm với những bè bạn cao niên hoặc nghe lén những câu chuyện của người lớn. 

Ở Việt Nam, trình độ tiến hóa xã hội chưa cho phép chúng ta làm như người Mỹ, nghĩa là chánh thức lập trường dạy về tính giáo cho thanh niên nam nữ đến tuổi dậy thì và cả đến những trẻ em nhỏ hơn nữa. Nhưng các bậc cha mẹ phải nghĩ đến vấn đề tính giáo dục cho con cái mình. 

Muốn giúp cho cha mẹ dễ làm phận sự, muốn giúp cho hàng ngàn thanh niên mau hiểu bí mật của tạo hóa, không gì bằng có một bộ sách phổ thông. Với bộ sách này nhóm tác giả mong muốn các đấng cha mẹ có phương tiện để khỏi phải ngượng miệng thẹn lời khi dạy dỗ tính giáo cho con cái và các bạn trai gái đứng tuổi sẽ có dịp để nghiền ngẫm thu thập những điều gì cần biết trước khi lập gia đình và để có một ý niệm quang minh về việc tính giao. 

0972 873 962