NGUỒN THIỀN

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: NTNKTM
Tác giả: Tông Mật 
Dịch giả: Thanh Từ
Nhà xuất bản: Thiền Học
Năm xuất bản: 1969
Số trang: 127
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Nguồn thiền” của tác giả Khuê Phong Tông Mật, được dịch giả Thanh Từ dịch sang Việt Ngữ, sách do nhà xuất bản Thiền học xuất bản lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc đẹp, lõi sách đẹp. 

“Nguồn thiền” có nguyên đề là “Thiền Nguyên Chư Thuyên tập đô tự”, nghĩa là lời tựa chung cho quyển Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập. Dịch giả do thấy tựa này quá dài nên đã rút gọn thành “Nguồn Thiền” (Thiền Nguyên). Bộ Thiền Nguyên Gốc đến một trăm quyển nhưng hiện nay đã thất lạc. Riêng tập sách này tuy là lời tựa nhưng lại khái quát được yếu chỉ của Thiền Tông và diệu lý của Tam Tạng Giáo Điển. Nó là then chốt của người tu thiền, là kim chỉ nam của người học Phật. Nguyên tác quyển sách này chia làm hai tập, khi chuyển ngữ sang Việt văn thì dịch giả đã tập hợp lại thành một. 

Dịch giả Thanh Từ chia sẻ rằng sở dĩ ngài chọn dịch sang Việt văn cuốn này là bởi vì ngài thấy cho nhiều người luyện tập tu thiền nhưng chưa hiểu chỗ xuất phát của thiền, Thiền là gì? Có khi người đó dạy người dùng nhân diện chạy quanh trong mình, hoặc dạy cách xuất hồn, hoặc cầu điện thiêng liêng bên ngoài phụ vào thể xác của họ...ấy gọi là tu thiền. Những lối tu đó là chưa chính xác, hợp với Kinh luận Phật Tổ. Vì thế, dịch giả mong muốn tập sách này sẽ có thể giúp cho những vị mộ tu thiền thấy rõ phương pháp tu do Phật, chỉ dạy, đồng thời giản trạch những pháp tu tà, ngoại để khỏi lạc tâm. 

0972 873 962