Thiền Học

NGUỒN THIỀN

Ấn phẩm “Nguồn thiền” của tác giả Khuê Phong Tông Mật, được dịch giả Thanh Từ dịch sang Việt Ngữ, sách do nhà xuất bản Thiền học xuất bản lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc đẹp, lõi sách đẹp.  “Nguồn thiền” có nguyên đề là “Thiền Nguyên Chư Thuyên tập đô tự”, nghĩa là lời tựa chung cho quyển Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập. Dịch giả do thấy tựa này quá dài nên đã rút gọn thành “Nguồn Thiền” (Thiền Nguyên). Bộ Thiền Nguyên Gốc đến một trăm quyển nhưng hiện...
0972 873 962