Nguyễn Du

ĐỊA LÝ CHÂU ÂU, CHÂU PHI, CHÂU MỸ

Ấn phẩm "Địa lý Châu âu, châu phi, châu mỹ lớp 7" do  nhà xuất bản Nguyễn Du ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 174 trang, đầy đủ trang, ruột đẹp. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài, trích dẫn từ các tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng hoặc tự sáng tác thơ, văn theo chủ đề giảng...

LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 3

Ấn phẩm "Lịch sử Việt Nam lớp 3" do tác giả Nguyễn Hữu Quảng biên soạn, sách được nhà xuất bản Nguyễn Du ấn hành năm 1963. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 168 trang, đầy đủ trang, ruột đẹp. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài, trích dẫn từ các tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng hoặc tự sáng tác thơ, văn theo...
0972 873 962