NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NDVTKNBKPre45
Tác giả: Nguyễn Bách Khoa
Nhà xuất bản: Hàn Thuyên
Năm xuất bản: 1942
Số trang: 350

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Nguyễn Du và Truyện kiều" do tác giả Nguyễn Bách Khoa (Bút danh khác của cụ Trương Tửu) biên soạn được nhà xuất bản Hàn Thuyên ấn hành năm 1942. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất. Sách có tình trạng đóng bìa xưa, còn nguyên bìa gốc trước, sau, lõi sách không bị cong, rách, không bị phai màu mực in.

Trong Nguyễn Du và Truyện Kiều, in năm 1942, Trương Tửu đi vào chi tiết, ông viết rằng:

«Bởi vậy, bổn phận nhà phê bình không phải chỉ đi tìm tâm sự nhà văn trong tác phẩm văn chương. Nhà phê bình cần phải tìm hiểu đến cá tính nhà văn - vì cái này mới là tất cả nhà văn. Cái này mới thành thực, mới không bị che đậy hoặc xuyên tạc. Nó là phần sâu thẳm nhất, tiềm tàng nhất, mạnh mẽ nhất của cơ thể, của khối óc, của tâm hồn. Cá tính, đó mới là cái phần cống hiến riêng của nhà văn đem dâng trong linh từ văn học.»

(trích Nguyễn Du và Truyện Kiều, trang 22).

0972 873 962