Hàn Thuyên

VIỆT NAM CỔ VĂN HỌC SỬ - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Ấn phẩm “Việt nam cổ văn học sử” của tác giả Nguyễn Đổng Chi, sách được nhà xuất bản Hàn Thuyên ấn hành lần thứ nhất năm 1942. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đóng bìa xưa không còn bìa gốc, dày 459 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn.  Một dân tộc hễ có văn hoá thì phải có văn học. Nước Việt Nam ta theo các các sách ngoại quốc, là một nước văn hiến ở Đông Phương đã từ lâu đời. Từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê cho đến Bản triều,...

NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Ấn phẩm "Nguyễn Du và Truyện kiều" do tác giả Nguyễn Bách Khoa (Bút danh khác của cụ Trương Tửu) biên soạn được nhà xuất bản Hàn Thuyên ấn hành năm 1942. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất. Sách có tình trạng đóng bìa xưa, còn nguyên bìa gốc trước, sau, lõi sách không bị cong, rách, không bị phai màu mực in. Trong Nguyễn Du và Truyện Kiều, in năm 1942, Trương Tửu đi vào chi tiết, ông viết rằng: «Bởi vậy, bổn phận nhà phê bình không phải chỉ đi tìm tâm sự nhà văn trong tác...

HOA ĐỒNG CỎ NỘI

Ấn phẩm "Hương đồng cỏ nội" của tác giả Minh Hương, bìa do hoạ sĩ Duy Liêm trình bày theo nghệ thuật phù điêu cổ Việt Nam, được nhà xuất bản Hàn Thuyên ấn hành lần đầu năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, màu sắc còn đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 345 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. “Hoa đồng cỏ nội” là tập biên khảo về thi ca truyền miệng của Minh Hương. Với tập biên khảo nào và qua những vần thơ truyền miệng duyên dáng, linh động. Tác giả...
0972 873 962